UTBILDNING

Socialpedagog med särskild kompetens i KBT (samtalsmetod) och med ett mångkulturellt tankesätt.

Jag coachar med ett MI-förhållningssätt (motiverande samtal).

Vad är en socialpedagog?
▪ Arbetar professionellt med socialpedagogiskt arbete utifrån evidensbaserade metoder och ett kognitivt beteendeterapeutiskt synsätt.
▪ På ett kreativt sätt inspirerar och hittar motivationsfaktorer till hälsa och livsstilsförändringar.
▪ På ett professionellt sätt förstå och bemöta personer med psykosocial problematik.
▪ På ett professionellt och insiktsfullt sätt möta människor från olika kulturer.
▪ Självständigt och i olika arbetsgrupper arbeta med bedömning, planering, genomförande, uppföljning, utvärdering och dokumentation.
▪ Agera professionellt i yrkesrollen utifrån en hög grad av medvetenhet och den etik som gäller i socialpedagogiskt arbete.

Bild