MENTAL COACHING
Vad händer om vi möter olika hinder i livet?
Hur kommunicerar vi med andra människor?
MY BAG
Jag föreläser om hälsa, psykisk ohälsa och hur man förebygger ohälsa.

HUR JAG JOBBAR
Jag arbetar med människor, för människor, allt för att skapa en bättre
levnadsstandard för de som känner att de behöver lite extra.