Vad vet ni om Bag OF Life?

▪ Coachar företag, chefer, ledare och idrottare.

▪ Arbetar med olika samtalstekniker för att möta klienter som individer och strävar efter att klienten med stöd ska finna nya perspektiv och förhållningsätt för att ta sig an vardagen.

▪ Arbetar både utifrån ett patogent perspektiv genom att förebygga ohälsa och salutogent perspektiv som främjar hälsa.

▪ Stärka och bibehålla personalens fysiska, psykiska och sociala välbefinnande genom att skapa arbetsmiljöer som främjar personalens trivsel, utveckling och hälsa. Att utgå från det friska är oftast mindre kostsamt i tid, lidande och ekonomi.

▪ Frizon- ett förutsättningslöst möte.

Bild

BAG OF LIFE

ALLA människor har en egen ”ryggsäck” att bära genom livet, en ”BAG OF LIFE”. Den bärs på olika sätt men den finns hos alla.
I vår BAG OF LIFE samlar vi saker och erfarenheter från hela livet. Vi samlar olika fasader, värderingar, beteende, tankar, tillit, känslor, kulturer, religion, traditioner, och gemenskap mm. Samtidigt ska vi leva tillsammans med andra människor som har sina personliga historier och tankar etc.
Samhället ställer så många olika krav på människan. Vi förväntas följa de olika normerna som samhället har. Vi ska helst ha en bra utbildning, ett bra välbetalt jobb, en fin bostad, den senaste bilmodellen, familj, många vänner och stor gemenskap, mycket fritid, hälsa och pengar. Vi ska också bete oss på ett visst sätt för att ”passa in” i samhället....
Jag inriktar mitt företag, BAG OF LIFE, till alla människor som har viljan att motivera sig själva genom en personlig utveckling. Jag inriktar även BAG OF LIFE till olika vardagliga problem. De finns olika små eller stora vardagliga problem som vi alla har. Vi har alla olika perspektiv i livet och tänker på olika sätt på grund av våra olika saker i vår ryggsäck.
Med BAG OF LIFE vill jag förmedla mina kunskaper som jag lärt mig såväl i livet som genom mina utbildningar. Jag vill plocka fram människans inre motivation. Det som alla människor har. Genom samtal önskar jag uppnå en förändring i ditt tankesätt, från det negativa till det positiva.
Vad vet vi som människor om skydds- och riskfaktorer, skörhet, arv, kultur och traditioner?
Vi sätter ofta väldig höga mål och ställer höga krav på oss själv i våra liv.
Tänker vi på vad andra människor tycker i stället för att tänka på oss själva?
Har vi mål som vi tycker är svåra att uppnå?
Stannar vi någon gång upp och ser tillbaka på de små stegen vi ständigt tar i livet?
Vad händer om vi möter olika hinder i livet?
Hur kommunicerar vi med andra människor?
Lever vi livet så som vi vill eller lever vi bara i ett ekorrhjulet och är missnöjda?
Kan vi hitta sakerna i vår ”väska” som vi kan använda för att gå vidare?
Jag vill hjälpa dig att hitta verktygen till en lättare ”BAG OF LIFE” att bära. Jag kan ställa hur många frågor som helst till dig men det är bara du själv som kan ge de sanna svaren på frågorna. Det är någonting jag lärt mig genom mina livserfarenheter. Alla har olika individuella svar som vi hämtar från vår BAG OF LIFE. Vad är rätt och vad är fel? Genom kunskap och acceptansen har jag hittat svar på frågor som jag har ställt mig i hela mitt liv. Enligt mina kunskaper och erfarenheter är det viktigt att hitta en bra balans i livet. I mitt liv har jag tagit hjälp av olika människor som gett mig den positiva energi jag behövt för att lyckas och gå vidare i mitt liv.
Jag träffar många intressanta människor och hjälper jag dem mot nya mål. På så sätt fyller jag också på min egen BAG OF LIFE med nya fantastiska erfarenheter!

Bild

MY BAG

 

UTBILDNING

Socialpedagog med särskild kompetens i KBT (samtalsmetod) och med ett mångkulturellt tankesätt.

Jag coachar med ett MI-förhållningssätt (motiverande samtal).

 

Vad är en socialpedagog?

▪ Arbetar professionellt med socialpedagogiskt arbete utifrån evidensbaserade metoder och ett kognitivt beteendeterapeutiskt synsätt.

▪ På ett kreativt sätt inspirerar och hittar motivationsfaktorer till hälsa och livsstilsförändringar.

▪ På ett professionellt sätt förstå och bemöta personer med psykosocial problematik.

▪ På ett professionellt och insiktsfullt sätt möta människor från olika kulturer.

▪ Självständigt och i olika arbetsgrupper arbeta med bedömning, planering, genomförande, uppföljning, utvärdering och dokumentation.

▪ Agera professionellt i yrkesrollen utifrån en hög grad av medvetenhet och den etik som gäller i socialpedagogiskt arbete.

Bild